מקסיקו - בשורות טובות- בוטלה תוכנית הגידול של תירס מהונדס גנטית

חדשות - 17 אוקטובר, 2013
תורגם מספרדית ע"י חולייטה בלקרסהת עריכה גילת ערד הבקשות לזריעת תירס מהונדס גנטית לצורך ניסויים, תוכנית פיילוט ומסחר בזרעים המהונדסים בוטלו על ידי שופט פדרלי ואנו שמחים על כך מאוד.

הבשורה התקבלה אצל חביו של אנטוניו טוראנט פרננדס, ראש אגודת 'מדענים עם מחויבות חברתית' – פעיל זכויות האדם רנה סאנצ'ס גלינדו ומנהלת קרן 'זרעי חיים', אדליטה סן ויסנטה טאיו. הניצחון הושג באמצעות קרן קולקטיבי שהקימו מספר אנשי ארגונים ואזרחים מן השורה. זוהי בהחלט הצלחה שצריך להכיר בה ולחגוג אותה.

החלטת השופט הפדרלי היא הצעד הראשון להגנה טוטלית על הגיוון הביולוגי של ארצנו והכרה מלאה בזכות אזרחי ותושבי מקסיקו לסביבה בריאה, תזונה איכותית ושמירה על המורשת התרבותית הקשור בתירס

 

הסיכויים לשינוי גישה מצד סגארפה
במקביל לצו המניעה שנתן השופט בדבר הפסקת ההפצה המסחרית של זרעים מהונדסים, נקט במהלך השנה 'הכוח המינהלי' גישה הדוגלת בהנדסה הגנטית והדגיש כי הזרעים הללו אינם מסכנים את המגוון הביולוגי במקסיקו וכי אין בעיה לגדל מהם יבולים לצד הזרעים הקונבנציונליים.

כך העירו בגרינפיס כאשר התקבל המכתב משגרירות מקסיקו בגרמניה, שבו צוין על ידי SAGARPA (המשרד לחקלאות, משק חי, פיתוח כפרי, דיג ומזון של מקסיקו) "החלטת הרשויות במקסיקו לאשר את הפצת הטכנולוגיה החדשה בשטחי המדינה יכולה להביא לעליית הייצור וכושר התחרות ולאפשר קיימות ופיתוח נכון של אזורים כפריים."

עד כה, 9 מתוך 14 הבקשות שהוגשו לזריעה מסחרית של תירס מהונדס חרגו ממשך הזמן שקבע החוק (4 חודשים) לקבלת תגובת 'סמרנאט' ו-SAGARPA.

בגרינפיס ציינו כי זריעת התירס המהונדס, מלבד השפעתה הכבירה על המגוון הביולוגי, מזיקה לאיכות הסביבה ולחקלאים עצמם ומעבירה את השליטה על מרכיבי תזונה בסיסיים לידי מונופולים. דוגמה עכשווית לנושא זה היא התפוצה של
תירס מהונדס גנטית של חברת מונסנטו, שלא קיבלה את האישורים הדרושים, אשר הגיעה מ-2005 ועד היום לשדות חיטה באורגון.

לקידום סימון מוצרים מהונדסים גנטית בישראל ->

נושאים