אין לממשלה "אנרגיה" לחשמל נקי

חדשות - 19 יולי, 2012
בקיץ לוהט מהמצופה, בו עולים הביקושים לחשמל לדרגות שיא, ואף צפויים לעבור את מכסת כושר היצור, נשאלת השאלה מה אם ניצול אנרגית השמש? מקור אנרגיה זמין במיוחד בימים אלו של השנה. משרד האנרגיה מתריעה מפני הפסקות חשמל יזומות, זהו מצב חירום ולכן מבקשים מאתנו להתגייס ולחסוך בחשמל. התייעלות אנרגטית היא חשובה, אך לא מספיקה. מה עושה הממשלה כדי להבטיח את הספקת החשמל הסדירה? מסתבר שהיא לא עושה כלום.

השבוע התכנסה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת כדי לבחון את אופן יישום החלטת הממשלה ליצירת מקורות אנרגיה מתחדשים.

בקיץ לוהט מהמצופה, בו עולים הביקושים לחשמל לדרגות שיא, ואף צפויים לעבור את מכסת כושר היצור, נשאלת השאלה מה אם ניצול אנרגית השמש? מקור אנרגיה זמין במיוחד בימים אלו של השנה. משרד האנרגיה מתריעה מפני הפסקות חשמל יזומות, זהו מצב חירום ולכן מבקשים מאתנו להתגייס ולחסוך בחשמל. התייעלות אנרגטית היא חשובה, אך לא מספיקה. מה עושה הממשלה כדי להבטיח את הספקת החשמל הסדירה? מסתבר שהיא לא עושה כלום.

בתום דיון הועדה בכנסת אמר יו"ר הועדה, חה"כ אמנון כהן כי הממשלה אינה עומדת ביעדים שהציבה לעצמה בתחום האנרגיות המתחדשות. וכי היא אינה מציעה פתרונות אמיתיים ל"בצורת החשמל".

המשבר הנוכחי היה ידוע וצפוי מראש, אך למרות זאת הממשלה לא מצאה לנכון לאפשר לטכנולוגיה קיימת זמינה ובטוחה למנוע את המשבר, ולאפשר גיוון של תמהיל הדלקים כך שהבטחת החשמל הסדירה למשק לא תהיה בסכנה. השבוע בכנסת דיברו על הבעיות והדגישו בעיקר את: העדר חקיקה, העדר תוכנית הסדרה כוללת, בעיות בירוקרטיה ובעיית הפרצה בנושא המיסוי. השתמע מכל הדיון הזה, שמדינת ישראל אינה עושה דבר כדי לקדם אנרגיות מתחדשות, מדינת ישראל לא עשתה דבר כדי לתכנן באופן ראוי את התמודדות עם משבר האנרגיה הנוכחי, ואין שום תוכנית כדי למנוע משברים נוספים שצפויים לנו בעתיד.

בתום הדיון הודיע יו"ר הועדה שבכוונתו לפנות לועדת השרים לאנרגיות מתחדשות ולוועדת המנכ"לים ולדרוש מהם לטפל בנושא ולגבש בהקדם תכנית ממלכתית כוללת, לקידום אנרגיות מתחדשות בישראל.  

השבוע אמרה הכנסת את מה שאנחנו בגרינפיס אומרים כבר תקופה ארוכה, פתרון האנרגיות המתחדשות מצוי וזמין וצריך רק להסדיר את אופן ניצולו בהקדם. זו היא חלמאות לשמה לבזבז הון עתק מכספי הציבור בשעת השין רק כדי לצעוק: משבר! כאשר בעצם לא נעשה דבר כדי למנוע אותו. לא צריך לחכות למצב חירום, תכנון נכון נעשה תוך חשיבה ארוכת תווך, במיוחד כאשר מדובר בתכנון משק החשמל של ישראל. אנרגיית השמש לא רק תציל אותנו ביימי הקיץ החמים כאשר עתודות החשמל אוזלות, אנרגיית השמש היא משאב שאינו מתכלה, ניצול של אנרגיית השמש תאפשר עצמאות אנרגטית למדינת ישראל, אנרגית השמש היא אנרגיה נקייה ובטוחה לנו ולסביבה.

גרינפיס מתכוון להמשיך לעקוב ולדרוש מהממשלה ליישם ניצול אנרגיות מתחדשות – ויפה אם הממשלה תעשה את זה שעה אחת קודם.