פעילי גרינפיס עולים על ספינת הפחם טרם הגעתה לארץ

תמונות | 8 יולי, 2010

פעילי גרינפיס עולים על ספינת הפחם טרם הגעתה לארץ