היתר הפליטה לתחנות הכח הפחמיות ״רוטנברג״ ו״אורות רבין״

תגובת גרינפיס למשרד להגנת הסביבה

פרסום - 18 יולי, 2016
בחודש יוני 2016 פתח המשרד להגנת הסביבה בהליך לקבלת התנגדויות להיתרי הפליטה לתחנות הפחמיות באשקלון ובחדרה.