הערכת עלות תועלת משימוש באנרגיה מתחדשת בישראל עד 2030

פרסום - 27 מאי, 2009
דו"ח זה הוכן לקראת ההצבעה בכנסת על חוק אנרגיה מתחדשת שיזם גרינפיס והוגש על ידי חברי כנסת פינס, הורוביץ וחנין.

הערכת עלות תועלת משימוש באנרגיה מתחדשת בישראל עד 2030

Author: EcoEnergy - Greenpeace

Num. pages: 16

nenewableenergy