קרחון גולדברקיז באוסטריה. התמונה לקוחה מצעדה ללשון הקרחון, בה נערכה פעולת אקלים של גרינפיס וארגון סביבתי נוסף. הקרחון נמס כפי שהתמונה ממחישה ונסוג עוד ועוד מידי שנה

תמונות | 2 מאי, 2010

קרחון גולדברקיז באוסטריה. התמונה לקוחה מצעדה ללשון הקרחון, בה נערכה פעולת אקלים של גרינפיס וארגון סביבתי נוסף. הקרחון נמס כפי שהתמונה ממחישה ונסוג עוד ועוד מידי שנה