מגזין גרינפיס גליון 38

מולטימדיה | 26 אוגוסט, 2008

עצרו את הפחם! המאבק לביטול תחנת הפחם באשקלום ממשיך. ה"ריינבואו ווריור", ספינת הדגל של גרינפיס מגיע לישראל.

גליון 38 - קיץ 2008

File