Lomvi på flukt over sjøisen.

Foto | 25 januar, 2011

Lomvi på flukt over sjøisen.