Overlevering av forslag til Statoils generalforsamling 2011

Foto | 11 mars, 2011

Truls Gulowsen fra Greenpeace og Rasmus Hansson fra WWF overrekker et forslag om at Statoil må trekke seg ut av tjæresand. Forslaget skal behandles på generalforsammlingen den 19. mai.