Terje Aasland, leder av næringskomiteen, tar imot opprop om å trekke Statoil ut av tjæresand.

Foto | 10 mai, 2011

Politiske partier, ungdomspartier og organisasjoner innen miljø, utvikling og kirkeliv krever i et felles opprop at politikerne trekker Statoil ut av tjæresand.