Bilde av utslippet ved Statfjord. Foto: Kystverket

Foto | 12 desember, 2007

Bilde av utslippet ved Statfjord. Foto: Kystverket