Kull er den største kilden til luftforurensing i Kina

Foto | 28 oktober, 2008

Kull er den største kilden til luftforurensing i Kina