Fronten av Grey breen i Patagonia

Foto | 9 januar, 2004

Fronten av Grey breen i Patagonia