Greenpeace har aksjonert mot en rekke svartelistete pirattrålere som lå ulovlig i flere europeiske havner i vinter. De georgia-flaggete pirattrålerne Juanita, Rostita, Eva, Isabella, Carmen lå flere måneder i Rostock i Tyskland, og gikk siden til Klai...

Foto | 20 mai, 2006

Greenpeace har aksjonert mot en rekke svartelistete pirattrålere som lå ulovlig i flere europeiske havner i vinter. De georgia-flaggete pirattrålerne Juanita, Rostita, Eva, Isabella, Carmen lå flere måneder i Rostock i Tyskland, og gikk siden til Klaipeda. Fartøyene er internasjonalt svartelistet blant annet på grunn av ulovlig uerfiske utenfor Island. Bildet viser Greenpeace i aksjon om Juanita i Klaipeda, Litauen i mars i år.

Emner