Klima 1988-2008: Greenpeace har gjennom hele perioden vært en sentral pådriver for en ansvarlig nasjonal og internasjonal klimapolitikk. Sommeren 2001 gjennomførte vi aksjoner over hele Europa i anledning George Bush sin europaturne for å underminere ...

Foto | 25 august, 2008

Klima 1988-2008: Greenpeace har gjennom hele perioden vært en sentral pådriver for en ansvarlig nasjonal og internasjonal klimapolitikk. Sommeren 2001 gjennomførte vi aksjoner over hele Europa i anledning George Bush sin europaturne for å underminere Kyotoprotokollen. Ved Mongstad i Norge stanset vi oljetankere på vei fra Norge til USA.

Tags