Lokalbefolkning gjør nylig felt tømmer klart til å bli videresendt til forhandlere, ved Kuala Cenaku elven, Indonesia.

Foto | 9 november, 2007

Lokalbefolkning gjør nylig felt tømmer klart til å bli videresendt til forhandlere, ved Kuala Cenaku elven, Indonesia.