Greenpeace-aktivister overleverer ikke-genmodifisert soya til Monsanto i Stockholm.

Foto | 24 mars, 2006

Greenpeace-aktivister overleverer ikke-genmodifisert soya til Monsanto i Stockholm.

Emner