Greenpeace-aktivist på taket til Forsmark

Foto | 14 juni, 2010

Et trettitalls Greenpeace-aktivister, inkludert en nordmann, inntok det svenske atomkraftverket Forsmark utenfor Stockholm. Greenpeace krever at Sverige stemmer nei til forslaget om å åpne for ny atomkraft, og holder seg til løftene om utfasing og satsing på fornybar energi. Greenpeace-aktivistene inntok anlegget ikledd sol, vann, og vinddrakter og bannerne ”stem nei”, for å understreke at avstemningen 17. juni er et valg mellom gode og dårlige alternativer.