Duta Palmas brudd på moratoriet

Duta Palma har nylig ryddet regnskog- og torvland innenfor et område som omfattes av Indonesias moratorium og som er et kritisk habitat for den truede Sumatra tigeren. Duta Palmas brudd på moratoriet har vist at gjeldende regelverk og håndheving av moratoriet mot avskoging ikke fungerer.

Greenpeace har dokumentert regnskogsødeleggelser gjort av palmeoljeprodusenten Duta Palma.

Emner