For klima, mot tjæresand!

Et inntrykk fra markeringen mot tjæresand foran Stortinget.