Forsmark 3

Et trettitalls Greenpeace-aktivister, inkludert en nordmann, inntok i dag det svenske atomkraftverket Forsmark utenfor Stockholm.