Statoilansatte informeres om tjæresand av Greenpeace