Stop the Enbridge pipeline

Video | 29 mai, 2012

Regjeringen i Canada vil bygge Enbridge Northern Gateway-rørledning, som skal føre olje fra tjæresandsområdene i vest, gjennom Great Bear Rainforest og ut til British Columbias vakre kystområder. Herifra skal supertankere navigere gjennom værneverdige havområder – områder som er viktige for spekkhuggere og knølhvaler – for å levere råolje til Kina og USA.