Video fra aksjonen mot Leiv Eiriksson

Video | 30 mai, 2011

Søndag morgen startet aksjonen mot boreriggen Leiv Eiriksson. Cairn Energy har leid inn riggen for å bore utenfor Grønland. Tre aksjonister har etablert seg på riggen for å hindre boringen, som vi mener er uansvarlig.