Aksjon mot destruktivt fiske, Doggerbanken

Multimedia | 18 august, 2004

Nordsjøen, Doggerbanken onsdag den 18 august 2004 - Aksjon mot destruktivt fiske i det området som Greenpeace har foreslått som marint reservat på Doggerbanken. Med bøyer og aktivister forsøker Greenpeace å stoppe den hollandsk eide bomtråleren "Johannes Calvin". Aksjonen foregår i den nordlige delen av Doggerbanken i hollandsk farvann - i et område som den hollandske regjering forgjeves har forsøkt å få beskyttet under Natura 2000 regelverket.