Tidligere Greenpeace-skip ved en feil sendt til opphugging på strand

Nyhet - 16 november, 2018
Sykehusskipet Rongdhonu, tidligere kjent som Greenpeace-skipet Rainbow Warrior II, er ved en feil sendt til opphugging på en strand i Bangladesh, i strid med Greenpeace International sine egne krav og retningslinjer for skipsopphugging.

Rainbow Warrior II

Opphuggingen var resultat av en stor intern feil, og betyr på ingen måte at Greenpeace anerkjenner ‘beaching’ og opphugging på slike strender som akseptabel metode for noe skip, slik skipsopphuggingsindustrien i Bangladesh nå forsøker å påstå.

Greenpeace har i mange år samarbeidet med blant annet NGO-plattformen for skipsopphugging med å få opphuggingsindustrien bort fra strendene, med betydelig suksess og gjennomslag. Stadig flere rederier, inkludert Norges Rederiforbund, avviser nå uforsvarlig beaching som metode.

Rainbow Warrior II ble donert til den Bangladesh-baserte organisasjonen Friendship i 2011 fordi skipet ikke lenger tålte å seile til havs. Det ble ominnredet til sykehusskip, og har siden 2011 seilt på vann og elver internt i Bangladesh og hatt over 160 000 pasienter ombord. Skipet er nå 61 år og måtte skrapes for godt.

Da skipet ble gitt til organisasjonen Friendship, sikret Greenpeace International spesifikt retten til å avgjøre hvordan skipet skulle skrapes, nettopp for å forhindre den situasjonen som vi beklageligvis har endt opp med i dag.

Likevel godkjente Greenpeace International planen fra Friendship om å håndtere skipet internt i Bangladesh, dessverre uten å konsultere verken egen ekspertise eller allierte innen NGO Shipbreaking Platform eller Basel Action Network, og uttrykker sterk beklagelse for dette. Rutinene for dette vil nå bli ettergått grundig.

Da resten av organisasjonen ble oppmerksom på planene, ble det forsøkt å hindre beachingen, men til ingen nytte. Skipet var allerede strandet, og de nye eierne så et betydelig PR-potensiale i å beholde fartøyet.

Til tross for at et tidligere Greenpeace-skip derfor nå har endt opp på en uakseptabel strand, er dette ikke et tegn på at Greenpeace anerkjenner beaching som akseptabel metode, selv om vi erkjenner at dette vil bli brukt som et argument for dette i årene som kommer. Hendelsen skyldes svært beklagelige interne feil, ikke at vi plutselig mener beaching er ok.

Greenpeace International arbeider nå for å sikre at opphuggingen skjer så forsvarlig og miljøvennlig som mulig.

Les gjerne mer om skipsopphugging hos NGO-plattformen, som Greenpeace var medstifter av her: http://www.shipbreakingplatform.org/

Les uttalelsen fra Greenpeace International her: https://www.greenpeace.org/international/press-release/19341/statement-on-the-decommissioning-of-the-rongdhonu/

Eksempel på PR-spin fra opphuggingsindustrien her:https://maritime-executive.com/corporate/ex-rainbow-warrior-ii-beached-in-chittagong-for-recycling

Tags