Fra klimaendringer og plastforurensning, til gruvedrift og overfiske - farene som truer havet vokser seg større og blir mer alvorlige for hver dag som går.

Nå har vi sjansen til å snu dette, ved å etablere et globalt nettverk av marine verneområder for å beskytte de mest sårbare og viktigste delene av havet mot ødeleggende industrier.

I FN jobbes det med å få på plass en global hav-avtale. Målet er å etablere et globalt nettverk av marine verneområder, for å tilsammen beskytte over en tredjedel av verdens hav.

Havet er viktig for livet på jorden - og nå trenger det vår hjelp.

Skriv under i dag

Støtt målsettingen om å dekke minst 30 prosent av verdenshavene med et globalt nettverk av marine verneområder - skriv under og be norske myndigheter jobbe for vern av havet og en sterk hav-avtale i regi av FN.

har skrevet under. Er du også med?