Atomavfall er et problem for de neste
100 000 årene

Det finnes ingen sikker, langvarig løsning for lagring av atomavfall noe sted i verden.

Aksjon på atomkraftverk i Italia

Greenpeace aktivister legger ut et banner på taket til det stengte Montalto di Castro anlegget.

Greenpeace ble startet da en gruppe fredsaktivister forsøkte å seile inn i USAs testsone for atomvåpen ved Amchitka, Alaska i 1971. Testene fortsatte som planlagt, men verdensopinionen snudde. I dag har de store atommaktene sluttet med prøvesprengninger.

Også idag jobber Greenpeace mot atomvåpen og atomkraft. En av hovedgrunnene til at vi er mot atomkraft, er utfordingene som er knyttet til lagring: Atomavfall må holdes unna alt levende i 100 000 år.

I Norge er det to atomreaktorer – på Kjeller og i Halden. De har vært i drivt i flere tiår, men fortsatt har man ingen endelig løsning på hvor man skal gjøre av avfallet.

Et regjeringsoppnevnt utvalg har levert en rapport (2011) der det tilrådes at ti tonn atomavfall sendes reprosessesering til La Hague-anlegget i Franrike – en tidligere våpenfabrikk. Reprosessering fører til store radioaktive utslipp både til luft og til sjø, og restproduktene må sendes tilbake til Norge for framtidig deponering.

La Hauge bruker samme teknologi som anlegget i Sellafield, som selv den norske regjeringen har protestert mot. Forskjellen er at utslippene i mindre grad når Norge.

De nyeste oppdateringene

 

Mayak: A 50-year tragedy

Publikasjon | 2 oktober, 2007 på 19:47

29 September, 2007 is the 50th anniversary of the Mayak explosion in Russia, which caused the second largest radiation catastrophe in the world. Mayak, in the Southern Urals 1,400 km east of Moscow, is the biggest nuclear complex in the world.

Aktivister og den svenske innsatsstyrken

Bilde | 1 oktober, 2007 på 12:34

Aktivister og den svenske innsatsstyrken utenfor Studsvik havn.

Den svenske innsatsstyrken forsøkte å stoppe

Bilde | 1 oktober, 2007 på 0:00

Den svenske innsatsstyrken forsøkte å stoppe aktivister fra Greenpeace foran Atlantic Osprey.

Bakgrunnsdokument

Nyhet | 1 oktober, 2007 på 0:00

Atomtransportskipet Atlantic Osprey, som skal frakte 4,8 tonn atombrensel, hvorav 1,2 kg er plutonium, fra Sverige til Sellafield for reprosessering er nå i Studsvik.

Martina Krüger snakker med pressen ved Studsvik

Bilde | 30 september, 2007 på 17:36

Martina Krüger snakker med pressen ved Studsvik.

Aktivister fra Norge

Bilde | 30 september, 2007 på 14:10

Aktivister fra Norge, Sverige, Danmark og Finland er samlet i Studsvik i Sverige for å demonstrere mot svensk eksport av atomavfall til Sellafield.

Miljøvernminister Helen Bjørnøys brev til sin svenske kollega om transporten av...

Publikasjon | 28 september, 2007 på 10:46

Miljøvernminister Helen Bjørnøy sendte i juni et brev til sin svenske kollega der hun uttrykte sterk bekymring mot transporten av radioaktivt avfall til reprosessering ved Sellafieldanlegget.

Svar fra Sveriges miljøvernminister til miljøvernminister Helen Bjørnøy om mot...

Publikasjon | 28 september, 2007 på 10:45

Sveriges miljøvernminister Andreas Carlgrens svar, der han setter sin lit til at britiske myndigheter skal løse problemene ved anlegget.

En samlet norsk miljøbevegelse signerte oppropet

Bilde | 19 juni, 2007 på 12:30

En samlet norsk miljøbevegelse signerte oppropet mot all atomkraft, inkludert thorium. Fra venstre Snorre Sletvold Norges Miljøvernforbund, Thomas Hartung Norges Velforbund, Arild Hermstad Framtiden i Våre Hender, Nils Bøhmer Bellona, Lars...

Thorium er også atomkraft: nei takk

Nyhet | 18 juni, 2007 på 0:00

En samlet norsk miljøbevegelse har i dag tatt bladet fra munnen og stilt seg bak et grundig felles opprop der det fastslås at kjernekraft, inkludert thorium, ikke er en akseptabel energikilde.

21 - 30 av 72 resultater.

Emner