Atomavfall er et problem for de neste
100 000 årene

Det finnes ingen sikker, langvarig løsning for lagring av atomavfall noe sted i verden.

Aksjon på atomkraftverk i Italia

Greenpeace aktivister legger ut et banner på taket til det stengte Montalto di Castro anlegget.

Greenpeace ble startet da en gruppe fredsaktivister forsøkte å seile inn i USAs testsone for atomvåpen ved Amchitka, Alaska i 1971. Testene fortsatte som planlagt, men verdensopinionen snudde. I dag har de store atommaktene sluttet med prøvesprengninger.

Også idag jobber Greenpeace mot atomvåpen og atomkraft. En av hovedgrunnene til at vi er mot atomkraft, er utfordingene som er knyttet til lagring: Atomavfall må holdes unna alt levende i 100 000 år.

I Norge er det to atomreaktorer – på Kjeller og i Halden. De har vært i drivt i flere tiår, men fortsatt har man ingen endelig løsning på hvor man skal gjøre av avfallet.

Et regjeringsoppnevnt utvalg har levert en rapport (2011) der det tilrådes at ti tonn atomavfall sendes reprosessesering til La Hague-anlegget i Franrike – en tidligere våpenfabrikk. Reprosessering fører til store radioaktive utslipp både til luft og til sjø, og restproduktene må sendes tilbake til Norge for framtidig deponering.

La Hauge bruker samme teknologi som anlegget i Sellafield, som selv den norske regjeringen har protestert mot. Forskjellen er at utslippene i mindre grad når Norge.

De nyeste oppdateringene

 

Sini Saarela (foran) og Tuomas Heikkinen.

Bilde | 30 mai, 2007 på 14:54

Greenpeace-aktivistene Sini Saarela (foran) og Tuomas Heikkinen.

The Economics of Nuclear Power

Publikasjon | 4 mai, 2007 på 16:51

A new report published by a team of international energy and economic experts which conclusively proves that nuclear power is neither a practical nor economically viable solution to tackling climate change. The report, “The Economics of...

Ett Nordiskt Energiscenario

Publikasjon | 23 november, 2006 på 14:15

En ny Greenpeace-rapport som visar hur Norden kan sluta bidra till farliga klimatförändringar samtidigt som kärnkraften avvecklas. Bakom rapporten ligger den kända danska energiforskaren Klaus Illum som under fem år jobbat med den på uppdrag av...

The Forsmark Nuclear Power Plant

Bilde | 24 mai, 2006 på 1:00

The Forsmark Nuclear Power Plant

Gomel

Bilde | 2 mai, 2006 på 17:11

Gomel, Hviterussland: Annya Pesenko, 16 år, har en hjernesvulst. Hun ble født i byen Zakoptye som ble sterkt radioaktivt forurenset og som tilslutt ble evakuert og jevnet med jorden. Annya fikk sin første svulst da hun var fire år. Når hun var...

Kjernekraftkalenderen – 365 grunner til å avvikle kjernekraft

Publikasjon | 2 mai, 2006 på 0:00

For de fleste av oss er kjernekraft og uhell ensbetydende med Tsjernobyl-ulykken. I denne kalenderen kan du lese om en hendelse, et uhell eller et radioaktivt utslipp for hver og en av årets 365 dager. Vi har satt sammen denne kalenderen for å...

Chernobyl – A Nuclear Catastrophe 20 years on

Publikasjon | 24 april, 2006 på 13:57

This review considers Chernobyl as it is today and how it might be in future decades. It gives regard to past decisions on how to isolate and cope with the radioactivity and contamination, and it reviews the present approach to management and...

Radioaktiv jord graves opp av Greenpeace

Bilde | 24 april, 2006 på 0:00

Radioaktiv jord graves opp av Greenpeace langt utenfor den forbudte sonen rundt Tsjernobyl. I disse skogene finner folk ved, sopp og bær. Jorden er så forurenset at den kvalifiseres som radioaktivt avfall.

Radioaktiv jord overleveres til IAEA

Nyhet | 24 april, 2006 på 0:00

Greenpeace-aktivister leverte i går radioaktiv jord til IAEA, nøyaktig 20 år etter Tsjernobylulykken. Jorden, som er hentet langt utenfor forbudssonen rundt Tsjernobyl, er så giftig at den etter EU-standard kvalifiserer som radioaktivt avfall.

Gomel

Bilde | 18 april, 2006 på 0:00

Gomel, Hviterussland Alexandra Prokopenko, 9 år, med sin pappa Vitaly.

31 - 40 av 72 resultater.

Emner