Atomavfall er et problem for de neste
100 000 årene

Det finnes ingen sikker, langvarig løsning for lagring av atomavfall noe sted i verden.

Aksjon på atomkraftverk i Italia

Greenpeace aktivister legger ut et banner på taket til det stengte Montalto di Castro anlegget.

Greenpeace ble startet da en gruppe fredsaktivister forsøkte å seile inn i USAs testsone for atomvåpen ved Amchitka, Alaska i 1971. Testene fortsatte som planlagt, men verdensopinionen snudde. I dag har de store atommaktene sluttet med prøvesprengninger.

Også idag jobber Greenpeace mot atomvåpen og atomkraft. En av hovedgrunnene til at vi er mot atomkraft, er utfordingene som er knyttet til lagring: Atomavfall må holdes unna alt levende i 100 000 år.

I Norge er det to atomreaktorer – på Kjeller og i Halden. De har vært i drivt i flere tiår, men fortsatt har man ingen endelig løsning på hvor man skal gjøre av avfallet.

Et regjeringsoppnevnt utvalg har levert en rapport (2011) der det tilrådes at ti tonn atomavfall sendes reprosessesering til La Hague-anlegget i Franrike – en tidligere våpenfabrikk. Reprosessering fører til store radioaktive utslipp både til luft og til sjø, og restproduktene må sendes tilbake til Norge for framtidig deponering.

La Hauge bruker samme teknologi som anlegget i Sellafield, som selv den norske regjeringen har protestert mot. Forskjellen er at utslippene i mindre grad når Norge.

De nyeste oppdateringene

 

Opprop: Atomenergibyrået IAEA ingen verdig fredsprismottaker

Publikasjon | 7 desember, 2005 på 0:00

I dag tildeles Nobels fredspris i to like deler til det internasjonale atomenergibyrået IAEA og byråets leder Mohamed El Baradei. Mens vi gratulerer El Baradei med prisen og oppfordrer ham til å bruke sin posisjon og prestisje til å reformere...

Atomkraft og atomvåpen er to sider av samme

Bilde | 7 desember, 2005 på 0:00

Atomkraft og atomvåpen er to sider av samme sak. IAEA er ikke verdig fredsprismottaker

El Baradei burde fått prisen alene

Nyhet | 7 desember, 2005 på 0:00

Greenpeace aksepterer at ElBaradei kan få fredspris for sitt eget arbeid og fokus på Ikkespredning. Tildelingen til selve byrået IAEA underminerer dette.

Ved åpningen av IAEAs årsmøte kritiserte

Bilde | 26 september, 2005 på 1:00

Ved åpningen av IAEAs årsmøte kritiserte Greenpeace byråets rolle i deres promotering av kjernekraft, noe som øker spredningen av kjernefysiske våpen.

Nytt skipsopphuggingsforslag altfor svakt

Nyhet | 5 august, 2005 på 0:00

Miljøvernminister Knut Arild Hareide applauderer et forslag til ny avtale som skal regulere skipsopphugging - forslaget han applauderer er svakere enn det eksisterende regelverket, det pålegger utviklingsland ansvaret for rike lands synder og det...

Shinichi Tetsutani

Bilde | 4 august, 2005 på 16:44

Shinichi Tetsutani, som 5 august 1945 var nesten 4 år gammel, elsket å sykle på sin trehjulsykkel. Han lekte foran huset sitt den dagen atombomben ble sluppet. Han og sykkelen hans ble strygt forbrent. Den natten døde han. Mer en 300.000...

Esperanza i Svolvær.

Bilde | 8 april, 2005 på 0:00

Esperanza i Svolvær.

Lofotskysten.

Bilde | 6 april, 2005 på 0:00

Lofotskysten.

Albena Simeonova

Bilde | 8 mars, 2005 på 0:00

Albena Simeonova

Greenpeace kritiserer den finskeregjeringens

Bilde | 17 februar, 2005 på 0:00

Greenpeace kritiserer den finskeregjeringens hastepregete byggetillatelse for nytt atomkraftverk

51 - 60 av 72 resultater.

Emner