Atomavfall er et problem for de neste
100 000 årene

Det finnes ingen sikker, langvarig løsning for lagring av atomavfall noe sted i verden.

Aksjon på atomkraftverk i Italia

Greenpeace aktivister legger ut et banner på taket til det stengte Montalto di Castro anlegget.

Greenpeace ble startet da en gruppe fredsaktivister forsøkte å seile inn i USAs testsone for atomvåpen ved Amchitka, Alaska i 1971. Testene fortsatte som planlagt, men verdensopinionen snudde. I dag har de store atommaktene sluttet med prøvesprengninger.

Også idag jobber Greenpeace mot atomvåpen og atomkraft. En av hovedgrunnene til at vi er mot atomkraft, er utfordingene som er knyttet til lagring: Atomavfall må holdes unna alt levende i 100 000 år.

I Norge er det to atomreaktorer – på Kjeller og i Halden. De har vært i drivt i flere tiår, men fortsatt har man ingen endelig løsning på hvor man skal gjøre av avfallet.

Et regjeringsoppnevnt utvalg har levert en rapport (2011) der det tilrådes at ti tonn atomavfall sendes reprosessesering til La Hague-anlegget i Franrike – en tidligere våpenfabrikk. Reprosessering fører til store radioaktive utslipp både til luft og til sjø, og restproduktene må sendes tilbake til Norge for framtidig deponering.

La Hauge bruker samme teknologi som anlegget i Sellafield, som selv den norske regjeringen har protestert mot. Forskjellen er at utslippene i mindre grad når Norge.

De nyeste oppdateringene

 

Missed call: the iPhone's hazardous chemicals

Publikasjon | 17 oktober, 2007 på 9:30

Greenpeace har testet 18 komponenter i Apples nye iPhone. Det er funnet stoffer som kan skade reproduksjonsevnen og utvikle farlige gasser som dioksin når det brennes.

Mayak: A 50-year tragedy

Publikasjon | 2 oktober, 2007 på 19:47

29 September, 2007 is the 50th anniversary of the Mayak explosion in Russia, which caused the second largest radiation catastrophe in the world. Mayak, in the Southern Urals 1,400 km east of Moscow, is the biggest nuclear complex in the world.

Miljøvernminister Helen Bjørnøys brev til sin svenske kollega om transporten av...

Publikasjon | 28 september, 2007 på 10:46

Miljøvernminister Helen Bjørnøy sendte i juni et brev til sin svenske kollega der hun uttrykte sterk bekymring mot transporten av radioaktivt avfall til reprosessering ved Sellafieldanlegget.

Svar fra Sveriges miljøvernminister til miljøvernminister Helen Bjørnøy om mot...

Publikasjon | 28 september, 2007 på 10:45

Sveriges miljøvernminister Andreas Carlgrens svar, der han setter sin lit til at britiske myndigheter skal løse problemene ved anlegget.

The Economics of Nuclear Power

Publikasjon | 4 mai, 2007 på 16:51

A new report published by a team of international energy and economic experts which conclusively proves that nuclear power is neither a practical nor economically viable solution to tackling climate change. The report, “The Economics of...

Ett Nordiskt Energiscenario

Publikasjon | 23 november, 2006 på 14:15

En ny Greenpeace-rapport som visar hur Norden kan sluta bidra till farliga klimatförändringar samtidigt som kärnkraften avvecklas. Bakom rapporten ligger den kända danska energiforskaren Klaus Illum som under fem år jobbat med den på uppdrag av...

Kjernekraftkalenderen – 365 grunner til å avvikle kjernekraft

Publikasjon | 2 mai, 2006 på 0:00

For de fleste av oss er kjernekraft og uhell ensbetydende med Tsjernobyl-ulykken. I denne kalenderen kan du lese om en hendelse, et uhell eller et radioaktivt utslipp for hver og en av årets 365 dager. Vi har satt sammen denne kalenderen for å...

Chernobyl – A Nuclear Catastrophe 20 years on

Publikasjon | 24 april, 2006 på 13:57

This review considers Chernobyl as it is today and how it might be in future decades. It gives regard to past decisions on how to isolate and cope with the radioactivity and contamination, and it reviews the present approach to management and...

A Call to Reform the UN International Atomic Energy Agency (IAEA) Mandate

Publikasjon | 11 april, 2006 på 15:28

On The 20th Anniversary of Chernobyl: A Call from former Environment Ministers to reform the UN International Atomic Energy Agency (IAEA) Mandate and end the Nuclear Age.

Opprop: Atomenergibyrået IAEA ingen verdig fredsprismottaker

Publikasjon | 7 desember, 2005 på 0:00

I dag tildeles Nobels fredspris i to like deler til det internasjonale atomenergibyrået IAEA og byråets leder Mohamed El Baradei. Mens vi gratulerer El Baradei med prisen og oppfordrer ham til å bruke sin posisjon og prestisje til å reformere...

1 - 10 av 12 resultater.

Emner