Motstanden øker mot Equinors planer om ekstrem oljeboring på andre siden av jordkloden, i den uberørte naturperlen Australbukta. Oljesøl vil ha katastrofale følger for den sårbare naturen og de unike dyreartene i området. Det er også meningsløst å lete etter ny olje og gass som aldri kan brennes hvis vi skal klare verdens klimamål.

Skriv under hvis du mener Equinor må ut av Australbukta.

Allerede for et år siden var det stor motstand mot den norske oljegigantens oljeplaner, og slagordet “Statoil Go Home” runget da lokalbefolkning, fiskere, turistnæring, organisasjoner og urfolksledere demonstrerte under en oljekonferanse.

Siden den gang har enda flere organisasjoner og byer langs den australske kysten vist sin motstand, og nå har også surfemiljøet kastet seg inn i kampen for å beskytte det unike havmiljøet.

Australbukta kan sammenlignes med Norges Lofoten: Et uberørt område med sårbar natur og dyrearter som allerede er truet av klimaendringer. Forskere anslår at over 85 prosent av artene som bor der ikke finnes noe annet sted på jorden. Det er vanskelig å forstå hvordan noen kan ønske å ofre dette fantastiske området for at Equinor skal forsøke å tjene penger på et svært kostbart prosjekt ved å utvinne olje som kloden ikke tåler at vi brenner. De globale utslippene av CO2 må halveres innen 2030, det finnes rett og slett ingen plass for kostbar olje fra Australbukta.

Nylig ble Equinors skisse for miljøplan for boringen i Australia offentliggjort. Equinor har også laget en risikoanalyse som viser at oljeutslipp kan påvirke hele det økologiske systemet langs sørkysten av Australbukta, helt til Sydney på østkysten. Greenpeace har laget en sammenfatning av hvordan 100 mulige oljesøl vil påvirke den australske kysten

Både det amerikanske oljeselskapet Chevron og britiske BP har trukket seg fra dette prosjektet tidligere. Equinor burde også ta hintet, og dra hjem. I Greenpeace-rapporten Frontier Folly kan du lese mer om hvorfor dette prosjektet er en særdeles dårlig idé.

Bli med og støtt oss i kampen for å få Equinor til å trekke seg ut av oljeprosjektet i Australbukta. Skriv under, så skal vi overlevere underskriftene til ledelsen i Equinor på generalforsamlingen i mai.

KREV AT EQUINOR TREKKER SEG UT AV AUSTRALBUKTA