Havet er livsviktig for oss alle

Det er hjemmet til over fem millioner forskjellige arter og dekker 71 prosent av jordens overflate. Likevel har vi antakeligvis bare utforsket litt under fem prosent av det som befinner seg der nede. Det vi likevel vet er at verdenshavene er satt under et enormt press.

Havet fungerer blant annet som verdens aircondition, det suger til seg varme og omdanner C02 til oksygen. Halvparten av alt oksygenet vi puster inn produseres faktisk i havet.  Nå er det imidlertid i å ferd med å varmes opp raskere enn resten av planten. Dette fører til at arter flytter på seg og havstrømmer kan snu.

I tillegg til en livsviktig rolle i klimaproblematikken er havet også levebrød og matfat for store deler av verdens befolkning. Greenpeace har helt siden starten kjempet mot overfiske, tyvfiske og jakt på beskyttede arter. Kun gjennom bærekraftig beskatning av bestandene kan vi klare å gi havene videre til våre etterfølgere.

For oss nordmenn er havet ekstra viktig. Visste du at Norge er verdens sjuende største nasjon når man teller med havområder? Likevel har vi til gode å verne mer enn noen små korallrev, totalt sett under ett prosent av norske havområder. Greenpeace mener i likhet med FN at alle landene i verden må gå sammen om å verne store deler av havene. I første omgang ti prosent av nasjonale havområder frem mot 2020.

Bli med og krev et globalt nettverk av marine verneområder.

Norge styrer over unike arktiske havområder – store deler av Barentshavet, Grønlandshavet og Norskehavet. Her er det også tilgang til store urørte fiskeressurser, olje og gass. Det gjør at mange og sterke krefter prøver å åpne disse områdene for mest mulig utnyttelse så raskt som mulig, i takt med at isdekket trekker seg tilbake. Greenpeace vil fortsette å jobbe for at man skal verne unik natur og holde tempoet på et nivå som havet faktisk tåler. 

De nyeste oppdateringene

 

Greenpeace i snakk med lokale fiskere sør

Bilde | 13 august, 2009 på 0:00

Greenpeace i snakk med lokale fiskere sør for Varberg i Sverige.

Utplasseringen av trålhindere er varslet

Bilde | 11 august, 2009 på 0:00

Utplasseringen av trålhindere er varslet gjennom en omfattende prosess i Sverige. Den er lovlig i henhold til svensk lov, men har skapt stor debatt. Aksjonen vil pågå i flere dager.

Natura 2000

Bilde | 11 august, 2009 på 0:00

Natura 2000-områder er utpeket som bevaringsverdige og sårbare. Fiskeriene i EU-farvann reguleres gjennom EUs felles fiskeripolitikk. Selv i verneområder under EUs eget Natura 2000-direktiv har det vist seg svært vanskelig å gjennomføre...

Greenpeace legger ned de første av de 180

Bilde | 11 august, 2009 på 0:00

Greenpeace legger ned de første av de 180 steinblokkene for å stoppe bunntråling i Natura 2000-områdene Fladen og Lilla Middelgrund utenfor Varberg på den svenske vestkysten.

Rainbow Warrior ankommer Oslo

Bilde | 1 april, 2009 på 18:05

Rainbow Warrior ankommer Oslo

Greenpeace mener det er helt uakseptabelt

Bilde | 20 mars, 2009 på 11:04

Greenpeace mener det er helt uakseptabelt å letebore innefor et verneområde som Sularevet.

Greenpeace

Bilde | 19 mars, 2009 på 9:05

Greenpeace-skipet Rainbow Warrior utenfor Sognefjorden

Greenpeace

Bilde | 19 mars, 2009 på 9:04

Greenpeace-skipet Rainbow Warrior utenfor Sognefjorden

Rainbow Warrior utenfor Sognefjorden

Bilde | 19 mars, 2009 på 9:00

Greenpeace-skipet Rainbow Warrior utenfor Sognefjorden

Greenpeace demonstrerer utenfor den japanske

Bilde | 17 februar, 2009 på 12:39

Greenpeace demonstrerer utenfor den japanske ambassaden og overrekker et protestbrev til ambassadøren

21 - 30 av 165 resultater.

Emner