”Statoil kan gjerne smykke seg med å være mer ansvarlig enn andre oljeselskaper, men det blir aldri godt nok i tjæresanden: Hvis vi utvinner og bruker denne ressursen, blir det ingen bærekraftig framtid for dagens unge mennesker.”

James E Hansen
Klimaforsker og Sofieprisvinner i brev til Jens Stoltenberg

Tjæresand

About the tarsands (english text) -->

En ressurs verden ikke har råd til å utvinne

I 2007 kjøpte Statoil et større tjæresandsfelt i Alberta i Canada og innledet med det mørkt kapittel i norsk oljevirksomhet. På denne siden kan du lese om hva tjæresand er – og hvorfor vi mener at Statoil snarest må trekke seg seg ut av denne utvinningen.

En håndfull bitumen. Foto: Jiri Rezac / WWF

Hva er tjæresand?

Tjæresand er en blanding av sand, leire, vann og bitumen som er en spesielt tung råolje. Statoil dampkoker tjæresanden ut av bakken i en energikrevende prosess.

Den videre oppgraderingen og prosesseringen av bitumenet man får ut er vanskelig, kostbar og svært energikrevende.

!Mer om tjæresand

Tjæresand blir også kalt oljesand, Ved 9 grader celsius er tjæresanden hard som en ishockeypuck. Innholdet av bitumen i tjæresanden kan variere fra 1-20 prosent.

Hvor finnes tjæresanden?

De største kjente tjæresandforekomstene dekker rundt 140 000 kvadratkilometer i den kanadiske villmarken i provinsen Alberta. Statoil har kjøpt rettigheter til å utvinne tjæresand i et område på 1 100 kvadratkilometer –like stort som Jotunheimen nasjonalpark.

Forenklet modell av SAGD utvinning

Hvordan utvinnes tjæresanden?

Det er hovedsaklig to måter å utvinne tjæresand på i åpne dagbrudd eller “In Situ” (på plass) der man bruker forskjellige metoder for å vaske eller koke oljen direkte ut av bakken.

Statoil bruker In-Situ metoden som kalles SAGD, der resurssene pumpes fra langt under bakken med damp.

! Mer om tjæresandsutvinning

Historisk sett har dagbrudd vært mest vanlig. Dette er metoden som blir brukt for å nå den lettest tilgjengelige tjæresanden -- den som ligger nærmest overflaten.

“In Situ”: Her bruker man forskjellige metoder for å vaske eller koke oljen direkte ut av bakken. Dette kan ved første øyekast virke mindre skadelig på naturen enn åpen gruvedrift, men på grunn avstørrelsen er den samlede påvirkningen av hele In Situ prosessen særdeles belastende på økosystemet; faktisk verre enn åpne dagbrudd. 80 prosent av tjæresandressursene må utvinnes på denne måten.

Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD) er den mest utbredte utvinningsmetoden for ”in-situ”- utvinning. Her kokes bitumen ut av sanden dypt nede i bakken ved hjelp av damp og løsemidler.

Statoil bruker SAGD-metoden – der de i praksis dampkoker olja ut under bakken. Metoden har vært i bruk siden 70-tallet og er verken ny eller miljøvennlig.

Bitumenet må videre gjennom en energikrevende oppgraderingsprosess før den kan sammenlignes med vanlig råolje fra Nordsjøen.

Flybilde fra Statoils område i Canada. Sellskapet hevder att 95% av skogen er urørt - da regner de den fragmenterte skogen på bildet som urørt.

Oppgraderingsanlegg

Konsekvenser av tjæresandsutvinning

  1. Lokale skog– og vannressurser belastes så hardt at det truer dyrelivet i området.
  2. Tapet av landområder og dyreliv er i strid med de lokale urfolkenes grunnlovsfestede rett til å bevare sin kultur og levesett.
  3. Utvinningen er så energikrevende at den gir 13 ganger så høye CO2-utslipp per fat olje som vanlig nordsjøolje. Hvis vi skal nå verdens klimamålsetninger, kan vi ikke utvinne tjæresand.

Francois Paulette, tidligere høvding og talesperson for Dene Nation forteller Statoils ledelse og aksjonærene, hvordan tjæresandsaktiviter ødelegger livsgrunnlaget for den lokale befolkningen.

Hva kan du gjøre?

Bli med og få Statoil ut av tjæresand!

 
info

Ditt fulle navn

 
info

E-post

 

Greenpeace informerer om tjæresand på ski VM i oslo 2011. Foto: Emile Holba / Greenpeace

Hva mener Greenpeace?

Den norske staten må som majoritetseier i Statoil ta ansvar og sørge for at Statoil trekker seg ut av tjæresandutvinning nå.

Statoil bør bruke sin innovasjonskraft på noe mer fremtidsrettet enn å dampkoke olje ut av canadisk villmark.

De nyeste oppdateringene

 

Greenpeace okkuperer tredje tjæresandanlegg på tre uker

Nyhet | 5 oktober, 2009 på 0:00

Greenpeace okkuperte i helgen Shells tjæresandanlegg i Alberta, Canada. Det er tredje gang på tre uker at tjæresandinstallasjoner blokkeres i protest mot denne ekstremt skitne industrien, som også Statoil har investert i.

Live feed fra tjæresandsaksjon i Canada

Nyhet | 30 september, 2009 på 0:00

Aktivister fra Greenpeace okkuperte i dag et nytt tjæresandanlegg i Canada. Utvinning av olje fra tjæresand er svært forurensende og energikrevende. Greenpeace mener oljeselskapene, som Statoil, må satse på ny fornybar energi framfor stadig mer...

Helge Lund tar feil. Ingen trenger tjæresand!

Nyhet | 5 september, 2009 på 0:00

I et innlegg i Aftenposten 4. september sier Helge Lund at ”vi trenger tjæresand”. Det er mulig at tjæresand er en del av Helge Lunds strategi for å videreføre Statoil som et internasjonalt oljeselskap, uansett hvor skittent det blir, men...

Jens og Jensen alene for tjæresand

Nyhet | 29 august, 2009 på 0:00

Aftenposten avslører i dag at Ap og Frp er alene blant de politiske partiene om å støtte Statoils satsing på ekstremt forurensende utvinning av tjæresand i Canada. Begge partiene hevder at utslipp i Canada er Canadas ansvar, selv om Staten eier...

Hvem tør dra til København om 100 dager - uten tjæresand i bagasjen.

Nyhet | 28 august, 2009 på 0:00

Det er 100 dager til klimatoppmøtet i København. Hvilke regjeringsalternativer vil garantere at Norge stiller med en klimamotivert statsminister? Greenpeace har gjennomgått partienes holdning til en av våre største klimabomber - Statoils tjære...

Dansk TV slipper ikke tjæresandproblemene

Nyhet | 23 juni, 2009 på 0:00

I etterkant av Greenpeace sitt søkelys på Statoils tjæresandutvinning i Canada, har dansk TV besøkt tjæresandområdene i Canada. Den rystende TV-dokumentaren som ble vist søndag, bekrefter bildet av en svært miljøskadelig virksomhet.

Urbefolkningen må lide for tjæresandutvinning i Canada

Nyhet | 18 juni, 2009 på 0:00

Motstanden mot tjæresandutvinning blant urbefolkningen i Canada øker og stadig flere indianerstammer går til sak mot canadiske myndigheter.

Svenske kyrkan mot tjæresand

Nyhet | 19 mai, 2009 på 0:00

Den svenske kirken vurderer å selge seg ut av StatoilHydro, dersom selskapet ikke går ut av tjæresand-prosjektet i Canada. Dette skriver Svenska kyrkan i et brev til konsernsjef Helge Lund.

DnB NOR og NORDEA på glid i tjæresandavstemning?

Nyhet | 18 mai, 2009 på 0:00

Både NORDEA og DnB NOR skal bestemme seg i løpet av mandag 18. mai for hva de skal stemme på StatoilHydro sin generalforsamlingen 19. mai. Greenpeace har fremmet et forslag om at det skal stemmes over om selskapet skal trekke seg ut av canadisk...

StatoilHydro: CCS ikke et alternativ for tjæresandutvinning

Nyhet | 14 april, 2009 på 0:00

StatoilHydro vil ikke søke om en støtte på $2 milliarder canadiske dollar for CO2-rensing av tjæresandutvinningen i Canada.

21 - 30 av 32 resultater.

Tags