”Statoil kan gjerne smykke seg med å være mer ansvarlig enn andre oljeselskaper, men det blir aldri godt nok i tjæresanden: Hvis vi utvinner og bruker denne ressursen, blir det ingen bærekraftig framtid for dagens unge mennesker.”

James E Hansen
Klimaforsker og Sofieprisvinner i brev til Jens Stoltenberg

Tjæresand

About the tarsands (english text) -->

En ressurs verden ikke har råd til å utvinne

I 2007 kjøpte Statoil et større tjæresandsfelt i Alberta i Canada og innledet med det mørkt kapittel i norsk oljevirksomhet. På denne siden kan du lese om hva tjæresand er – og hvorfor vi mener at Statoil snarest må trekke seg seg ut av denne utvinningen.

En håndfull bitumen. Foto: Jiri Rezac / WWF

Hva er tjæresand?

Tjæresand er en blanding av sand, leire, vann og bitumen som er en spesielt tung råolje. Statoil dampkoker tjæresanden ut av bakken i en energikrevende prosess.

Den videre oppgraderingen og prosesseringen av bitumenet man får ut er vanskelig, kostbar og svært energikrevende.

!Mer om tjæresand

Tjæresand blir også kalt oljesand, Ved 9 grader celsius er tjæresanden hard som en ishockeypuck. Innholdet av bitumen i tjæresanden kan variere fra 1-20 prosent.

Hvor finnes tjæresanden?

De største kjente tjæresandforekomstene dekker rundt 140 000 kvadratkilometer i den kanadiske villmarken i provinsen Alberta. Statoil har kjøpt rettigheter til å utvinne tjæresand i et område på 1 100 kvadratkilometer –like stort som Jotunheimen nasjonalpark.

Forenklet modell av SAGD utvinning

Hvordan utvinnes tjæresanden?

Det er hovedsaklig to måter å utvinne tjæresand på i åpne dagbrudd eller “In Situ” (på plass) der man bruker forskjellige metoder for å vaske eller koke oljen direkte ut av bakken.

Statoil bruker In-Situ metoden som kalles SAGD, der resurssene pumpes fra langt under bakken med damp.

! Mer om tjæresandsutvinning

Historisk sett har dagbrudd vært mest vanlig. Dette er metoden som blir brukt for å nå den lettest tilgjengelige tjæresanden -- den som ligger nærmest overflaten.

“In Situ”: Her bruker man forskjellige metoder for å vaske eller koke oljen direkte ut av bakken. Dette kan ved første øyekast virke mindre skadelig på naturen enn åpen gruvedrift, men på grunn avstørrelsen er den samlede påvirkningen av hele In Situ prosessen særdeles belastende på økosystemet; faktisk verre enn åpne dagbrudd. 80 prosent av tjæresandressursene må utvinnes på denne måten.

Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD) er den mest utbredte utvinningsmetoden for ”in-situ”- utvinning. Her kokes bitumen ut av sanden dypt nede i bakken ved hjelp av damp og løsemidler.

Statoil bruker SAGD-metoden – der de i praksis dampkoker olja ut under bakken. Metoden har vært i bruk siden 70-tallet og er verken ny eller miljøvennlig.

Bitumenet må videre gjennom en energikrevende oppgraderingsprosess før den kan sammenlignes med vanlig råolje fra Nordsjøen.

Flybilde fra Statoils område i Canada. Sellskapet hevder att 95% av skogen er urørt - da regner de den fragmenterte skogen på bildet som urørt.

Oppgraderingsanlegg

Konsekvenser av tjæresandsutvinning

  1. Lokale skog– og vannressurser belastes så hardt at det truer dyrelivet i området.
  2. Tapet av landområder og dyreliv er i strid med de lokale urfolkenes grunnlovsfestede rett til å bevare sin kultur og levesett.
  3. Utvinningen er så energikrevende at den gir 13 ganger så høye CO2-utslipp per fat olje som vanlig nordsjøolje. Hvis vi skal nå verdens klimamålsetninger, kan vi ikke utvinne tjæresand.

Francois Paulette, tidligere høvding og talesperson for Dene Nation forteller Statoils ledelse og aksjonærene, hvordan tjæresandsaktiviter ødelegger livsgrunnlaget for den lokale befolkningen.

Hva kan du gjøre?

Bli med og få Statoil ut av tjæresand!

 
info

Ditt fulle navn

 
info

E-post

 

Greenpeace informerer om tjæresand på ski VM i oslo 2011. Foto: Emile Holba / Greenpeace

Hva mener Greenpeace?

Den norske staten må som majoritetseier i Statoil ta ansvar og sørge for at Statoil trekker seg ut av tjæresandutvinning nå.

Statoil bør bruke sin innovasjonskraft på noe mer fremtidsrettet enn å dampkoke olje ut av canadisk villmark.

De nyeste oppdateringene

 

Statoils Generalforsamling krever stresstest mot togradersmålet!

Pressemelding | 19 mai, 2015 på 21:03

Statoils Generalforsamling vedtok i dag, med støtte fra Staten som største eier, at Statoil skal stressteste porteføljen i forhold til klimamålene.

5,37 milliarder kroner krever et nytt og bedre Statoil

Pressemelding | 14 mai, 2014 på 18:18

Aksjeverdier over 5,37 milliarder kroner går mot Statoil-styrets anbefaling om å fortsette i tjæresand og isfylte farvann i Arktis.

Sponser Statoil-ansatte med kaffe

Pressemelding | 9 mai, 2014 på 11:26

Når Statoil truer med å fjerne gratis kaffe for ansatte, stiller Greenpeace opp med gratis morgenkaffe fra Tim Wendelboe. Greenpeace oppfordrer Statoil-ansatte til å kreve at selskapet heller kutter ut dyre og miljøskadelige prosjekter.

36 organisasjoner ber Jens trekke Statoil ut av tjæresand

Pressemelding | 7 mai, 2013 på 15:20

36 norske organisasjoner, fra AUF til Kirkens Nødhjelp, krever at regjeringen trekker Statoil ut av canadisk tjæresand på generalforsamlingen neste uke.

Growing support against tar sands at Statoil AGM

Pressemelding | 16 mai, 2012 på 14:23

WWF and Greenpeace's proposal that Statoil withdraw from the tar sands was once again voted down at today's Annual General Meeting in State owned oil giant Statoil. The proposal, however, received nearly twice as much support as a similar...

Doblet oppslutning om å trekke Statoil ut av tjæresand

Pressemelding | 15 mai, 2012 på 22:07

WWFs og Greenpeace’ forslag om å trekke Statoil ut fra tjæresand ble stemt ned ved dagens generalforsamling. Forslaget fikk imidlertid nær dobbelt så mye støtte som tilsvarende forslag ved fjorårets generalforsamling. Stemmer for aksjeverdier...

Tjæresand på Statoils agenda 15. mai

Pressemelding | 20 april, 2012 på 16:29

Spørsmålet om Statoils skal fortsette med sin kontroversielle satsing på tjæresandutvinning i Canada er igjen formelt satt på dagsorden for Statoils Generalforsamling i Stavanger 15. mai.

Statoil må i nytt rettsmøte i Canada

Pressemelding | 30 juni, 2011 på 15:34

I dag må Statoil igjen møte i retten i Edmonton. De er tiltalt for 19 brudd på miljølovgivningen i forbindelsen med utvinningen av tjæresand.

Borten Moe velger å la Statoil bli i tjæresand

Pressemelding | 19 mai, 2011 på 21:53

Statoils generalforsamling avviste i dag forslaget fra WWF og Greenpeace om at selskapet skal gå ut av tjæresand. Staten kontrollerer over 70% av aksjene i Statoil og stemte nei til forslaget.

Felles krav til Stortinget: Trekk Statoil ut!

Pressemelding | 10 mai, 2011 på 12:18

Politiske partier, ungdomspartier og organisasjoner innen miljø, utvikling og kirkeliv krever i et felles opprop at politikerne trekker Statoil ut av tjæresand. Oppropet blir overlevert lederen av Stortingets næringskomité i formiddag.

1 - 10 av 23 resultater.

Tags