”Statoil kan gjerne smykke seg med å være mer ansvarlig enn andre oljeselskaper, men det blir aldri godt nok i tjæresanden: Hvis vi utvinner og bruker denne ressursen, blir det ingen bærekraftig framtid for dagens unge mennesker.”

James E Hansen
Klimaforsker og Sofieprisvinner i brev til Jens Stoltenberg

Tjæresand

About the tarsands (english text) -->

En ressurs verden ikke har råd til å utvinne

I 2007 kjøpte Statoil et større tjæresandsfelt i Alberta i Canada og innledet med det mørkt kapittel i norsk oljevirksomhet. På denne siden kan du lese om hva tjæresand er – og hvorfor vi mener at Statoil snarest må trekke seg seg ut av denne utvinningen.

En håndfull bitumen. Foto: Jiri Rezac / WWF

Hva er tjæresand?

Tjæresand er en blanding av sand, leire, vann og bitumen som er en spesielt tung råolje. Statoil dampkoker tjæresanden ut av bakken i en energikrevende prosess.

Den videre oppgraderingen og prosesseringen av bitumenet man får ut er vanskelig, kostbar og svært energikrevende.

!Mer om tjæresand

Tjæresand blir også kalt oljesand, Ved 9 grader celsius er tjæresanden hard som en ishockeypuck. Innholdet av bitumen i tjæresanden kan variere fra 1-20 prosent.

Hvor finnes tjæresanden?

De største kjente tjæresandforekomstene dekker rundt 140 000 kvadratkilometer i den kanadiske villmarken i provinsen Alberta. Statoil har kjøpt rettigheter til å utvinne tjæresand i et område på 1 100 kvadratkilometer –like stort som Jotunheimen nasjonalpark.

Forenklet modell av SAGD utvinning

Hvordan utvinnes tjæresanden?

Det er hovedsaklig to måter å utvinne tjæresand på i åpne dagbrudd eller “In Situ” (på plass) der man bruker forskjellige metoder for å vaske eller koke oljen direkte ut av bakken.

Statoil bruker In-Situ metoden som kalles SAGD, der resurssene pumpes fra langt under bakken med damp.

! Mer om tjæresandsutvinning

Historisk sett har dagbrudd vært mest vanlig. Dette er metoden som blir brukt for å nå den lettest tilgjengelige tjæresanden -- den som ligger nærmest overflaten.

“In Situ”: Her bruker man forskjellige metoder for å vaske eller koke oljen direkte ut av bakken. Dette kan ved første øyekast virke mindre skadelig på naturen enn åpen gruvedrift, men på grunn avstørrelsen er den samlede påvirkningen av hele In Situ prosessen særdeles belastende på økosystemet; faktisk verre enn åpne dagbrudd. 80 prosent av tjæresandressursene må utvinnes på denne måten.

Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD) er den mest utbredte utvinningsmetoden for ”in-situ”- utvinning. Her kokes bitumen ut av sanden dypt nede i bakken ved hjelp av damp og løsemidler.

Statoil bruker SAGD-metoden – der de i praksis dampkoker olja ut under bakken. Metoden har vært i bruk siden 70-tallet og er verken ny eller miljøvennlig.

Bitumenet må videre gjennom en energikrevende oppgraderingsprosess før den kan sammenlignes med vanlig råolje fra Nordsjøen.

Flybilde fra Statoils område i Canada. Sellskapet hevder att 95% av skogen er urørt - da regner de den fragmenterte skogen på bildet som urørt.

Oppgraderingsanlegg

Konsekvenser av tjæresandsutvinning

  1. Lokale skog– og vannressurser belastes så hardt at det truer dyrelivet i området.
  2. Tapet av landområder og dyreliv er i strid med de lokale urfolkenes grunnlovsfestede rett til å bevare sin kultur og levesett.
  3. Utvinningen er så energikrevende at den gir 13 ganger så høye CO2-utslipp per fat olje som vanlig nordsjøolje. Hvis vi skal nå verdens klimamålsetninger, kan vi ikke utvinne tjæresand.

Francois Paulette, tidligere høvding og talesperson for Dene Nation forteller Statoils ledelse og aksjonærene, hvordan tjæresandsaktiviter ødelegger livsgrunnlaget for den lokale befolkningen.

Hva kan du gjøre?

Bli med og få Statoil ut av tjæresand!

 
info

Ditt fulle navn

 
info

E-post

 

Greenpeace informerer om tjæresand på ski VM i oslo 2011. Foto: Emile Holba / Greenpeace

Hva mener Greenpeace?

Den norske staten må som majoritetseier i Statoil ta ansvar og sørge for at Statoil trekker seg ut av tjæresandutvinning nå.

Statoil bør bruke sin innovasjonskraft på noe mer fremtidsrettet enn å dampkoke olje ut av canadisk villmark.

De nyeste oppdateringene

 

For klima, mot tjæresand

Bildegalleri | 30 november, 2011

Klima-maskotene Helge og Jens på VM

Bildegalleri | 2 mars, 2011

1 - 2 av 2 resultater.

Tags