Vil du gjøre noe konkret for å hjelpe indianerne i Canada i kampen mot tjæresandindustrien?

OPPDATERING: Målet ble nådd. De klarte det innen fristen.

Dette er din sjanse. Statoil og andre oljeselskapers omfattende industrielle inngrep truer indianernes grunnlovsfestede rettigheter til jakt, fiske og til å ivareta sin kultur.

Nå har en dommer i Alberta gitt dem fra til 10. desember til å reise nok penger til å få prøvd sin sak. Per idag trengs det 20 000 dollar. Hvis 1000 nordmenn gir 20 dollar (drøye hundre kroner) hver – vil indianerne få sjansen til å føre saken sin for retten.

Her kan du finne ut mer om Beaver Lake Cree:
http://www.beaverlakecreenation.ca/ og http://raventrust.com/beaverlakecree.html

De nyeste oppdateringene

 

Uforståelig, fortsatt nei til Oljefondet inn i fornybar energi

Nyhet | 9 april, 2018 på 16:32

Det er uforståelig at regjeringen fortsatt lukker ørene for ekspertene som sier at det er finansielt smart å la Oljefondet investere i unotert, fornybar infrastruktur, samtidig som det er tvingende nødvendig at fondet bidrar med investeringer i...