Som nevnt før finnes det uendelig mange forskjellige typer av is, og vi har sett mange ulike typer på turen sålangt. Min favoritt er pannekakeis.


Akkurat nå er havet omkring oss fullt av disse runde is-pannekakene. Pannekakeisen dannes når havet fryser til igjen for vinteren. Så langtøyet kan nå svømmer pannekake-isen oppå bølgetoppene.

Bølgene blir mindre kraftige når de møter isen, men har fortsatt stor innvirkning, ettersom de runde isflakene ennå ikke henger sammen som pakkis. Det eren fryd at stå på dekk og se ut.

Det arktiske landskapet endres fort, ikke bare på grunn av klimaendringene men også på grunn av daglige vinder og strømmer. Forskerne ombord setter ut bøyer på isen som sender data via ensatellitt tilbake til Europa. Disse bøyene måler ikke bare dybden på den skrugarden de sitter på, men sender også informasjon om hvor den befinner seg. På den måten kan de følge isens bevegelser. Så langt haralle bøyer vi har plassert begynt å gjøre sin jobb med å sende datahjem. Har vi flaks sender de oss verdifull informasjon i flere månederfør isen de sitter på blir transportert ut i det åpne hav og smelter helt.

Til tross for at Arktis er et landskap med få elementer har jeg aldrig opplevd et landskap som er så skiftende, så fylt av kontraster og så vakkert. Tanken på at dette store isfylte området kan komme til å forsvinne bare i løpet av min egen levetid – og at det er vår skyld, er skremmende. Når isen forsvinner vil også ressursene som i dag ligger gjemt under flere meter is bli tilgjenglig for menneskelig aktivitet – både olje, gass, mineraler og eventuelle fiskeressurser.

Greenpeace mener utnyttelse av disse ressursene i alle fall ikke må skje før man vet hvasom finnes der nede og hvor sårbart det er. I dag fungerer heldigvis isen som en beskyttelse mot menneskelig utnytting. Så lenge den ligger der har ressursene under isen den beskyttelsen de trenger.

Mye tyder på at de kommer til å trenge denne beskyttelsen, for våre moderne samfunner sterkt preget av både nysgjerrige og grådige teknologioptimister som ikke viser mye evne til å lære av tidligere feil. Derfor er det så viktig at vi får en ambisiøs, rettferdig og bindende avtale i København i desember i år, og at det blir etablert en helhetlig regime som beskytter Arktis mot ødeleggelse.

Svenske Frida Bengtsson er havkampanjerådgiver ved Greenpeace-kontoret i Oslo og en av mannskapet om bord på Arctic Sunrise sin Arktis-ekspedisjon.