Stena Don skal bore på Grønland
Stena Don skal bore på Grønland

Den skotske oljemyggen Cairns Energy, uten erfaring fra offshore aktiviteter, er nå i gang med sin omstridte leteboring utenfor Grønland.

De grønlandske selvstyremyndighetene ga tillatelse til boringene 16 juni, til tross for at både USA, Canada og Norge har signalisert forsiktighet med boring i slike sårbare områder hvertfall inntil man har kartlagt årsakene bak ulykken i Mexicogulfen.

Hva er det Cairns og Grønland vet som ikke resten av verden vet? Greenpeace krever stans i boreprogrammet.

Også Times Magazine og The Guardian stiller spørsmål ved den grønlandske vurderingsevne i oljeletingsspørsmålet, og ved oljemyggen Cairns avvising av alle sikkerhetsspørsmål ved å vise til at de har gjort sitt for sikkerheten. Og selv om 500 meters dyp ikke er så dypt som i Mexicogulfen, er det fortsatt svært dypt, og det er ikke bare havdypet som har skapt problemene for BP.