Hvem tør dra til København om 100 dager - uten tjæresand i bagasjen.

Nyhet - 28 august, 2009
Det er 100 dager til klimatoppmøtet i København. Hvilke regjeringsalternativer vil garantere at Norge stiller med en klimamotivert statsminister? Greenpeace har gjennomgått partienes holdning til en av våre største klimabomber - Statoils tjæresandsatsing i Canada.

Jens Stoltenberg, statministeren som har ansvaret for at den norske regjeringen blokkerte Greenpeace sitt forslag på Statoils generalforsamling 19. mai 2009

All klimatroverdighet er borte når man sier én ting internasjonalt ognoe helt annet gjennom manglende styring av tjæresandutvinningen til Statoil, hvor staten eier 67%.Mange partier med Arbeiderpartiet i spissen gjemmer seg bak generelleprinsipper om statlig eierstyring: ”de liker ikke tjæresand men vil ikke blande seg inn i enkeltprosjekter”. Å overlate strategiskebeslutninger om å gå inn i - eller ut av – tjæresand til styre ogledelse, er kanskje tidenes ansvarsfraskrivelse. Jens kan ikke løpe fra sitt ansvar som Statoil-eier

- Å satse på tjæresand er feil vei å gå for Statoil. Utvinning av olje
fra tjæresand er en oppskrift på global klimakatastrofe. Derfor
fortsetter Greenpeace å presse, sier Martin Norman, kampanjeleder i
Greenpeace i Norge.

På Statoils generalforsamling i mai lå et forslag fra Greenpeace på
bordet om at Statoil skulle trekke seg ut av tjæresand. Forslaget
falt, men fikk stor oppmerksomhet. Flere sentrale investorer som
Storebrand og Folksam stemte med Greenpeace, blant annet fordi de
mener at satsingen på tjæresand vil endre Statoils profil. I
befolkningen er to tredeler av de som tar stilling til tjæresand imot
at Statoil skal delta i denne utvinningen.

Enkelte partier har samme oppfatning som Greenpeace om Statoils
tjæresandutvinning. KrF stilte forslag i Stortinget om at regjeringen
skulle få Statoil til å trekke seg ut av tjæresand, og fikk uforbeholden støtte av Venstre da saken var oppe i Energi- og miljøkomiteen 18. juni. Rødt og De Grønne har uttalt tydelig at de står på samme linje. Vi forutsetter at denne posisjonen beholdes i eventuelle regjeringsforhandlinger.

Øvrige partier gjemmer seg bak formaliteter. Senterpartiet, Høyre ogSV erkjenner miljøutfordringene ved tjæresandutvinning, men tar ikke
grep. Når det gjelder utøvelse av statlig eierskap i praksis det er
vanskelig å se forskjellen på Ap og FrP i denne saken. SVs forslag om
retningslinjer for statlig eierskap er godt, men i tilfellet Statoil
er det bedre å løse det direkte.
 
Kontakte oss:
 

Martin Norman, kampanjeleder

+47 95 80 49 50

 

Bente Myhre Haast, kommunikasjonsjef

+47 48 29 72 74
 

Se film om hva partierne mener om tjæresand