Framskritt: Norske fond ute av regnskog-verstingen Indah Kiat

Legg til en kommentar
Nyhet - 13 april, 2012
Greenpeace dokumenterte i mars at papirmassefabrikken Indah Kiat, som er en del av det indonesiske APP-konsernet, benyttet vernete treslag i papirmassen og dermed brøt indonesisk og internasjonal lov. Vi sporet også det ulovlige papiret tilbake til en rekke internasjonale kunder, blant annet National Geographic, Danone og Xerox, i tillegg til investorer som norske Skagenfondene og Oljefondet.

(APP brøt Indonesisk og international lov)

I dag, snart to måneder etter at dokumentasjonen ble offentliggjort, har National Geographic, Danone og Xerox avsluttet sine kontrakter med APP og Indah Kiat. Selskapene er tydelige på at de ikke kan akseptere miljøkriminalitet.

Det norske Oljefondet (søk selv!) har heller ikke aksjer i selskapet lenger, og i går kom bekreftelsen på at også Skagenfondene (på Aftenposten) har trukket seg ut av Indah Kiat. Oljefondet har ikke begrunnet sitt nedsalg, men Skagenfondenes begrunnelse følger under. TUSEN TAKK til alle dere som skrev til dem og bad dem selge! Skagenfondene var en av Indah Kiats største utenlandske eiere.

Kontraktsbruddene og fondenes nedsalg viser at det nytter å avsløre miljøkriminalitet. Det er positivt. Samtidig er det urovekkende at både seriøse selskaper, og fond med klare miljøretningslinjer som Skagen og Oljefondet, ikke har bedre systemer for å unngå å handle med eller investere i versting-selskaper som Indah Kiat FØR Greenpeace dokumenterer ulovligheter. Det er jo allerede ganske åpenbart at regnskogselskaper, som annen utvinningsindustri, er en risikosektor. Vårt råd er å holde seg helt unna, eller hvertfall gjøre litt grundigere vurderinger FØR man investerer – om man virkelig ønsker å opptre etisk og miljøriktig.

Regnskogfondet dokumenterte for kort tid siden at Oljefondet eier for mer enn 80 milliarder i regnskogsødeleggende selskaper, 27 ganger mer enn vi bruker på regnskogsbevaring. ”Med eierskap i mange tusen selskap verden over, er veldig vanskelig å foreta en vurdering av alle selskapene på forhånd, svarte Hilde Singsaas, statssekretær i Finansdepartementet. Tidligere ble det avslørt at fondet også hadde penger i atomvåpenprodusenter – stikk i strid med reglene.

Disse eksemplene bør være mer enn nok til å endre kurs og innføre noen nye systemer for å redusere faren for nye skandaleinvesteringer, både i Oljefondet og i Skagen.

Avsløringen av at Indah Kiat blandet truete treslag i papirmassen er del av en langvarig kampanje for å forbedre den indonesiske skogsektoren. Det er en hard jobb, og vi trenger hjelp fra alle gode krefter. Norske skogmilliarder er et viktig bidrag, men er ikke nok alene. Også næringsliv, forbrukere og investorer må gjøre sin del av jobben med å få Indonesias skogbaroner til å innse at det ikke er OK å gjøre regnskogen til verken palmeolje eller tørkepapir.

EPOST FRA SKAGENFONDENE:

Thank you for your email.
As you remember in our meeting with Greenpeace on 17 February we stated that SKAGEN never comments on what we intend to do. We also refered to the monthly statements of holdings in SKAGEN Kon-Tiki between the autumn of 2011 and February 2012. These statements showed a downward trend in our position in Indah Kiat.

We confirm that Indah Kiat was no longer part of the SKAGEN Kon-Tiki-portfolio as at the end of March 2012. We sold our position based on a review of the holding in light of SKAGEN´s investment philosophy, ethical guidelines and our aim of providing our unit holders with the best possible risk adjusted return.
Updated portfolios in SKAGEN Kon-Tiki have been published on www.skagenfondene.no / www.skagenfunds.co.uk

Please contact me if you have any further questions.

With regards,
Margrethe Vika
SKAGEN Fondene

Emner