Ber Statoil droppe miljøversting

Nyhet - 16 august, 2013
Det russiske oljeselskapet Rosneft står bak store oljesøl i Sibir, og kan starte oljeleting i vernede områder i russisk Arktis. Dette selskapet samarbeider Statoil med.

Greenpeaceaksjonister demonstrerer mot oljeboring i Arktis.

 

Oljeselskapet Rosneft har nylig blitt tildelt fire letelisenser som kommer i konflikt med vernede naturområder. Et av disse, Vrangeløya, står på UNESCOs verdensarvliste.

I et brev til Statoils konsernsjef Helge Lund, spør Greenpeace hvordan den nye informasjonen om Rosneft påvirker samarbeidet de har med Statoil om å utvinne olje offshore i russisk Arktis.

– Vi lurer på om Statoil kjenner til lisensene som overlapper med vernede områder, og om de kommer til å fortsette samarbeidet eller trekke seg ut, sier Tellnes.

Letelisensene som Rosneft nylig ble tildelt bryter også med russisk lovgivning. I følge russisk lov er det nemlig forbudt å drive industriell aktivitet i naturreservater, og det inkluderer leting og utvinning av naturressurser.

Greenpeace har tidligere informert Statoil om store oljesøl i det vestlige Sibir, som Rosneft står ansvarlig for.

Må si ifra

Med den nye kunnskapen om at Rosneft kan bore i vernede områder i Arktis, mener Greenpeace det er på høy tid at Statoil bryter samarbeidet med miljøverstingen.

Greenpeace mener Statoil må sende et tydelig signal til Rosneft om at de ikke ønsker å samarbeide med et selskap som bevisst ikke forholder seg til eksisterende miljølovgivning.

- Hvis det skjer en ulykke, vil det sette dype spor i Statoil som merkevare. Nå ber vi Statoil avslutte samarbeidet med Rosneft, avslutter Erlend Tellnes.  

De siste dagene har Greenpeace aksjonert i Barentshavet mot et skip som skyter seismikk på oppdrag fra Rosneft.

Greenpeaceaksjonister foran skipet som skyter seismikk på oppdrag fra Rosneft.