Blanda drops i ny regjeringserklæring

Nyhet - 8 oktober, 2013
I går presenterte Erna Solberg og Siv Jensen den nye regjeringserklæringen. Greenpeace Norge er glad for en satsing på frivillighet og at viktige miljøtiltak er på plass. Samtidig er vi bekymret for at oljepolitikken spiser opp satsingen på klimavennlig næringsliv og industri på land.

Oljesatsing truer næringsliv på land

Greenpeace er fornøyd med at særlig sårbare områder, inkludert Lofoten, Jan Mayen og Iskanten fortsatt holdes oljefrie, jfr samarbeidsavtalen. Det er også positivt at den nye regjeringen vil øke fastlandsnorges konkurransekraft og øke satsingen på fornybar energi.

Samtidig er det stor fare for at den planlagte storsatsingen på fortsatt vekst i norsk oljevirksomhet vil gjøre det umulig både å bedre konkurransekraften og nå klimamål.

- Det er urealistisk å tro at vi kan bedre norsk konkurransekraft uten å samtidig å gjennomføre nødvendig nedkjøling av norsk oljeindustri. Oljeindustrien er allerede overopphetet, og fortrenger andre næringer, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Greenpeace er også kritiske til det planlagte FME-senteret for thorium.

- Atomkraft er ingen løsning for framtida, det er verken miljøvennlig eller trygt. Det er nok av andre tryggere og mer miljøvennlige energiformer vi heller burde forske på, sier Truls Gulowsen.

Grønnere oljefond og skatter, men svakere naturvern

Greenpeace syns det er positivt at den nye regjeringen vil nedsette en grønn skattekommisjon. Det samme er signalet om å endre oljefondets mandat, slik at fondet kan investere i fornybar energi, og videreføringen av regnskogsatsingen i tråd med klimaforliket.

- Dette er positive signaler fra den nye regjeringen som vi kommer til å følge nøye med på. Oljefondet bør trekkes ut av alle fossilinvesteringer, påpeker Gulowsen.

Greenpeace er redd grønnfargen ikke strekker seg til norsk natur. Den varslede gjennomgangen av Naturmangfoldloven, åpning for dumping av gruveavfall, og at flere inngrepsspørsmål skal avgjøres lokalt vil svekke helheten i naturpolitikken.

- Vi er bekymret for konsekvensene for norsk natur hvis denne politikken gjennomføres. Det er oppsiktsvekkende at den nye regjeringen ikke anser villmark og inngrepsfri natur å ha en egenverdi som vi må ta hensyn til, sier Truls Gulowsen.