Ditt navn er på Nordpolen!

Nyhet - 15 april, 2013
Som del av kampanjen for å beskytte Polhavet mot klimaendringer, oljeboring og destruktivt fiske, plasserte i helgen fire ungdomsrepresentanter et flagg for fremtiden og 2,7 millioner navn på havbunnen under Nordpolen etter en ukes skiekspedisjon.

Gruppen inkluderte blant annet den svenske sametingsrepresentanten Josefina Skerk og skuespilleren Ezra Miller, i tillegg til våre egne Martin Norman og Ulvar Arnkværn fra Norge.

Flagget og navnene ble plassert samme sted som Russland plantet sitt flagg i 2007, for å understreke at Nordpolen ikke tilhører verken enkelt-land eller selskaper, men bør være et felles verneområde for alle.

Har du ennå ikke signert for beskytte Arktis? Gjør det nå! www.savethearctic.org

Les mer om ekspedisjonen og kampanjen her.