Ja til aktivt milljøeierskap

Nyhet - 30 april, 2013
Hvert år i mai samler Statoils eiere seg i Stavanger for å stemme om lønnsøkninger, aksjekjøp, nye medlemmer til bedriftsforsamlingen og annet som styret er pålagt å legge frem på generalforsamlingen. På dagsorden står i år også to miljøsaker: Utvinning av tjæresand og oljeboring i Arktis.

Greenpeace og WWF la frem forslag mot tjæresan på Statoils generalforsamling i 2012

I år er det to viktige miljøforslag som skal diskuteres og stemmes over på generalforsamlingen – begge fremmet av miljøbevegelsen. Det kan vi gjøre i kraft av å være aksjonærer.

Her er forslagene:

1."Petroleumsvirksomhet i isfylte farvann er ikke tillatt i Norge, blant annet på grunn av manglende teknologi og kapasitet for å rydde oljesøl i is. Statoil skal derfor heller ikke operere i isfylte farvann i andre deler av Arktis." Se forslaget om Arktis her.

2. “Det er ikke i aksjonærenes langsiktige interesse at Statoil fortsetter med utvinning av tjæresand. Se forslaget om Tjæresand her.

Minst 2/3 av verdens kjente fossile ressurser må bli liggende i bakken om vi skal ha 50% mulighet til å nå den internasjonale målsettingen om at global middel-temperatur ikke skal øke mer enn 2 grader over før-industrielt nivå. Svært høye klimagassutslipp, usikker økonomi, lokal miljørisiko og brudd på lokale urfolks grunnlovsfestede rettigheter gjør utvin- ning av tjæresand til en uakseptabel strategisk satsning.

Statoil skal trekke seg ut av tjæresandutvinning i Canada.”

Hvert år siden 2008 har Statoils inntog i tjæresandindustrien i Canada vært diskutert. Siden 2009 som et eget forslag på agendaen: “Statoil skal trekke seg ut av kanadisk tjæresand.” Forslaget har vært fremmet av Greenpeace og WWF. Det er liten tvil om at utvinning av tjæresand er det mest kontroversielle Statoil har begitt seg ut på, selv om det ikke er det eneste.

For hvert år som går blir det bare viktigere og viktigere å fremme forslaget. Det begynner nå virkelig å haste å vinne klimakampen. Et konservativt anslag av det Internasjonale Energibyrået (IEA) viser at 2/3 av verdens kjente fossile reserver må bli liggende i bakken om vi skal ha noe som helst håp om å nå to-gradersmålet. Det betyr at det blir helt galt å utvinne særdeles energikrevende og  ukonvensjonelle oljekilder som tjæresand og åpne opp risikofylte og kontroversielle områder i islagte havområder i Arktis.

Svært mange har engasjert seg i tjæresandsaken. Den Norske Kirken har kritisert satsingen, Opplysningsvesenets fond, den svenske kirken og det britiske kirkefondet Ecclesiastical har solgt seg ut av Statoil på grunn av tjæresand. Profesjonelle investorer som Storebrand og svenske Folksam har støttet forslaget om at Statoil skal trekke seg ut av tjæresand i alle år, Forfatterforeningen kritiserer i sterke ordelag satsingen, det samme gjør de fleste ungdomspartiene. I tillegg har flere politikere på Stortinget kritisert Statoils satsning på tjæresand. Og selvfølgelig alle miljøorganisasjonene. De kritiske røstene er mange og fra alle samfunnslag og vi er alle enige om en ting: Statoil har ingenting å gjøre i kanadisk tjæresand.

Men hva med den største eieren i Statoil, AS Norge?
De velger den feigeste løsningen: Å ikke mene noe.

Den norske staten eier 67% av Statoil og kan i realiteten bestemme hvilken retning Statoil tar, men de har valgt strategien å forholde seg pinlig passive.

Om du som oss synes dette er uakseptabelt, kan du gjøre noe med det!

Hvis du har aksjer i Statoil kan du i år stemme på miljøforslagene på generalforsamlingen. Kjenner du noen som har aksjer i Statoil kan du be de om å stemme. Om du ikke har mulighet til å stemme selv kan du gi oss en fullmakt til å stemme for deg. Det kan du gjøre her.

Du kan også be de som representerer deg på Stortinget om å ta eierskapet i Statoil på alvor ved valget til høsten.

Håper du kan være med å gjøre en innsats for miljøet!
http://www.greenpeace.org/norway/no/kampanjer/tjaresand/Fa-fullmaktskjema-for-Statoil-aksjer/

Martin Norman

PS: Artisten Tommy Tokyo har skrevet engasjert om tjæresand. Sangen “Alberta”, sammen med bilder vi har tatt fra tjæresandområdet, kan kan du høre og se her:

PPS: Gi oss din fullmakt for Statoils generalforsamling.