Redder Arktisk Råd Arktis?

Nyhet - 15 mai, 2013
Greenpeace fikk heller ikke i år innvilget observatørstatus i Arktisk Råd. Kanskje vi sier for klart i fra om at de gjør for lite?

Denne ukens øvrige vedtak og deklarasjoner vil heller ikke gjøre mye for bedre miljøbeskyttelse av Arktis. Dessverre. Men vi må være ærlige og innrømme det, og håper heller ikke de deltakende Utenriksministrene vil late som om dette møtet har bidratt særlig til mer arktisk miljøvern.

Våre folk i Kiruna sørget likevel for at miljøspørsmålene og det arktiske oljeracet fikk god oppmerksomhet. Dette er nødvendig. Miljøet i Arktis er under ekstremt press fra både klimaendringer, forsuring og industrialisering.

 

Nå overtar Canada formannskapet i Rådet for de to neste årene, og mange frykter at de vil utnytte situasjonen til å presse hardt på for mer gruvedrift, farlig skipsfart og oljevirksomhet i regionen.

Selv om Sverige oppnådde lite konkret gjennom sitt toårige formannskap, kan et aggressivt Canada bli enda farligere.

Derfor er det desto større grunn til å stå imot og vise vilje til å kjempe for det arktiske miljøet, både i og utenfor møterommene. Det kommer vi til å fortsette med. Her er en kommentar fra våre Canadiske kolleger om deres syn på situasjonen. Skriv gjerne også til regjeringen.

Ett positivt tegn er at Norges Utenriksminister Espen Barth Eide bekreftet at han ikke mener det er OK å drive oljevirksomhet i isfylte farvann, at Norge ikke vil tillate dette, og at han vil fortsette å dele denne analysen med sine kolleger i håp om at de følger hans eksempel. Vi håper det virker, til tross for at Staten som eier i Statoil ikke ville be Statoil holde seg unna isen, og til tross for at Ola Borten Moe har foreslått snikåpning av delvis isfylte farvann i Barentshavet - uten debatt. Men Stortinget har ennå ikke godkjent den saken.