Statoil-utslipp kan gå rett i iskanten

Nyhet - 17 oktober, 2013
Et oljeutslipp fra Statoils nordligste oljefelt kan treffe iskanten og naturreservatet Bjørnøya. Det viser en analyse Meteorologisk institutt har utført for Greenpeace.

Tidligere i høst fant det østerrikske oljeselskapet OMV i samarbeid med Statoil olje nær Hoop i Barentshavet, ikke langt fra området Statoil planlegger verdens nordligste oljeboring neste år. Skulle det skje et oljeutslipp her, kan oljen nå iskanten på 14 dager og naturreservatet Bjørnøya på 80 døgn. Det viser en analyse utført av Meteorologisk institutt på vegne av Greenpeace.

I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre understrekes det at det ikke skal åpnes for oljevirksomhet ved iskanten. Den viktigste grunnen til det er at det ikke er mulig å fjerne oljesøl fra is. Ifølge analysen vil et oljeutslipp i dette området kunne nå iskanten.

- Vi er glad den nye regjeringen viderefører det viktige prinsippet om å ikke åpne for oljeboring ved iskanten, for det finnes ennå ikke noen tilfredsstillende måte å rydde opp oljesøl fra is. Dette blir den første testen på om denne politikken vil bli gjennomført i praksis, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Analysen viser at et oljeutslipp vil nå naturreservatet Bjørnøya på 80 døgn. Det er også foreslått å etablere en helikopterbase i naturreservatet, siden Hoop-området er for langt nord til at helikopter kan nå frem i dag. Greenpeace er bekymret for konsekvensene for dyrelivet på øya.

- Bjørnøya er et naturreservat, og økt aktivitet her kan ha negative konsekvenser for artene som lever her og stride mot formålet for vernet. Analysen til Meteorologisk Institutt viser også at oljeaktivitet ved Hoop utgjør en stor trussel mot naturverdiene på Bjørnøya, sier Truls Gulowsen.

Ikke klare

I fjor utsatte Statoil den planlagte nordligste prøveboringen fordi plattformen ikke var tilpasset arktiske forhold og de ikke fikk den klar raskt nok. Greenpeace mener selskapet gambler med det sårbare miljøet i Arktis i sin oljejakt. Statoil har lisenser i alle arktiske stater rundt Polhavet, mange av dem i isfylte farvann, noe som ikke ville vært tillatt i Norge.

- Oljeboring i isfylte farvann er noe vi i Greenpeace er svært bekymret for. Vi er derfor sterkt kritiske til at det er åpnet områder enda lenger nord enn Statoils felter Apollo og Atlantis, spesielt når vi ser hvor risikabelt dette er, sier Truls Gulowsen.

28 aktivister og to journalister sitter nå fengslet i Russland etter en demonstrasjon mot oljeboring i isfylte farvann på russisk side av Barentshavet.