Tale for Arktis

Nyhet - 14 mai, 2013
Her er talen Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, holdt da han introduserte vårt forslag om at Statoil ikke skal drive oljevirksomheter i isfylte favann i Polhavet på selskapets generalforsamling.

Tailingpond fra Statoils anlegg i Canada

Kjære generalforsamling

Mitt navn er Truls Gulowsen. Jeg er leder for Greenpeace i Norge. Jeg har fire aksjer i Statoil, og dette er 5. året jeg står på denne talerstolen for å appellere til bedre strategiske veivalg i Statoil.

Også i år fremmer vi forslag om at Statoil må komme seg ut av tjæresand. Det er viktig. Men dette innlegget dreier seg om Arktis, klimaendringer og oljeboring i isfylte farvann.

Statoil er et selskap de fleste nordmenn er stolte av. Det er det gode grunner til. Men slik jeg ser det, er Statoils nåværende strategi med satsing på stadig mer, stadig dyrere og stadig mer miljørisikabel leting etter olje og gass, enten det er tjæresand, isfylt Arktis eller andre ekstreme områder, feil strategi.

Det er feil fordi slik satsing er et veddemål mot ansvarlige klimamål. Verden har allerede funnet langt mer olje, kull og gass enn vi kan forbrenne. CO2-innholdet i atmosfæren har allerede passert 400ppm, høyeste på mer enn 800.000 år. Det er umoralsk å lete etter mer. Satsingen er også feil fordi ekstrem-ressursene nå satser på er fryktelig dyre å utvinne. Statoil kaster dermed gode penger fra Nordsjøen etter dårlige ressurser i ekstreme og miljøsårbare områder.

Samtidig inngår selskapet et økonomisk veddemål mot en ansvarlig klimapolitikk: Som det
internasjonale energibyråets analyser understreker vil dyr arktisk olje ikke være lønnsomt i en verden som tar klimaproblemet og togradersmålet på alvor. Derfor er dette en dårlig strategi som vi som eier Statoil bør ettergå kritisk. Spesielt om vi mener togradersmålet, som Norge og de fleste land i verden har signert på, virkelig er viktig å nå.

Statoils ledelse har valgt ekstreme områder i Arktis som nytt satsingsområde. Jeg kan ikke huske at Arktis som satsingsområde har vært behandlet på noen Generalforsamling, men satsingsområdet fornybar energi ble behandlet og vedtatt enstemmig. Statoil er allerede det eneste oljeselskapet i verden som har lisenser i alle de arktiske landene, og satser store ressurser på olje- og gassleting i ekstreme arktiske områder i og rundt hele Polhavet.

Til tross for at oljeboring i is ikke er tillatt på norsk sokkel, blant annet fordi det ikke finnes metoder for å rydde olje fra is, ligger flesteparten av Statoils Arktiske lisenser i helt eller delvis isfylte farvann. Dette representerer en farlig dobbeltmoral, der Norges oljeselskap Statoil legitimerer oljevirksomhet i is som den samme staten ikke vil tillate på egen sokkel. Som Godafoss-ulykken viste, finnes det ikke metoder å rense olje fra is. Det vet Statoil.

Situasjonen blir ikke bedre av at en av de viktigste samarbeidspartnerne i Statoils Arktis-satsing er russiske Rosneft. Dette selskapet har enorme lisenser i russisk Arktis, men er samtidig ansvarlig for mer enn 10.000 registrerte oljesøl per år bare i Russland, og er uten offshore erfaring.

Vi har derfor fremmet et meget moderat forslag om at Statoil skal holde seg unna isfylte farvann. Jeg noterer at styrets til svar ikke sier noe om oljeboring i is, og dermed ikke adresserer vår bekymring. En strategisk satsing på Arktis er heller ikke en ”enkeltstående aktivitet”, men et strategisk veivalg som eierne kan og bør mene noe om.

Vi håper flest mulig vil stemme for vårt forslag, og at Statoils styre og ledelse uansett tar seg tiden til å vurdere Arktis-satsingen på nytt. Jeg ber om at avstemningen gjøres skriftlig.

Her er vårt moderate men viktige forslag til Statoil om oljeboring i isfylte farvann i og rundt Polhavet.

Her er Statoil-styrets argumenter mot å stemme for vårt Arktis-forslag. Vi mener det ikke holder mål. Legg merke til at det ikke sies noe om oljeboring i isfylte farvann, som forslaget faktisk dreier seg om:

Les mer om våre to aksjonærforslag til Statoil (tjæresand og isfylt Arktis)

Relaterte saker på nett: