Vern av Sørishavet - hva er Norges rolle?

Nyhet - 7 oktober, 2013
Miljøvernorganisasjonen Antarctic Ocean Alliance inviterer til åpent seminar om vern av Sørishavet sammen med WWF og Greenpeace på Litteraturhuset torsdag 10. oktober.

Adeliepingvin i Sørishavet © Greenpeace / Jiri Rezac

 

De to siste årene har forvaltningsorganet CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) arbeidet for å etablere et nettverk av marine verneområder i Antarktis. Seminaret vil se på hvilken forskning som trengs for å beskytte Antarktis, diskutere om miljøvern og fisk kan sameksistere og se på hvilken rolle Norge har i den internasjonale debatten for å beskytte Sørishavet.

Unikt og vilt

7. oktober 2013

Knølhval © Scott Portelli / Greenpeace

Antarktis er det villeste, kaldeste, tørreste og mest forblåste kontinentet på jorda. Nesten 99 prosent av kontinentet er dekket av is. Hele 45 fuglearter er observert og pingvinene er den mest kjente og kjære arten, og utgjør 85 prosent av sjøfugl i Antarktis. Sørishavet som omslutter Antarktis er rikt på både blekksprut og krill, som er nøkkelarten for mange av de større pattedyrartene og sjøfuglene. I havområdene rundt Antarktis finner vi de fleste av verdens hvaler og seler. Her finner du flere selarter, spermhval, spekkhogger, finnhval, vågehval og knølhval. Det er registrert rundt 200 fiskearter i området, og mange av artene er særegne for Antarktis.

Norge rolle


Tidligere har norske myndigheter har gjort en fantastisk innsats for forvaltning av ressursene i Sørishavet gjennom styrking av fiskeriforvaltningen og tungoljeforbud. Neste steg er at Norge nå må bidra til at marine verneområder etableres i Antarktis. Marine verneområder er viktig for bevaring av miljøet, for fiskeriforvaltning og for å få en forståelse av hvordan området reagerer på klimaendringene. Forskere mener at introduksjon av fremmede arter, konsekvenser av økt turisme og klimaendringer alle er viktige problemstillinger som krever en føre-var forvaltning for å sikre miljøet. I tillegg ønsker flere og flere land å fiske i Sørishavet.

En kortversjon av dokumentaren «The Last Ocean» av Peter Young vil bli vist på seminaret. Filmen forteller om hvordan vi må beskytte planetens siste uberørte hav og stiller spørsmålet: Velger vi å beskytte det siste havet eller skal vi fiske der?

Seminaret begynner kl 12 og er gratis og åpent for alle, men vi ber deg om å melde deg på slik at vi kan beregne lunsj.

Se hele programmet her (pdf)påmelding


For påmelding eller spørsmål, kontakt WWF's leder for havmiljøprogrammet:
Karoline Andaur / 93 22 47 90

Les også mer her:
Redd dyrelivet i Antarktis!
Kan blokkere for verneområde i Antarktis
Ingen enighet om totalbeskyttelse av Antarktis
Antarctic Ocean Alliance

Emner