Vi vet nok

Varige petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja nå!

Nyhet - 1 mars, 2013
En bred allianse av norske miljøorganisasjoner har levert felles innspill til kunnskapsinnhentingen om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. –Kunnskapen sier klart nei til oljeboring, det er på tide å få etablert varige petroleumsfrie områder, understreker organisasjonene.

Kunnskapsinnhentingen ble startet da man ikke åpnet havområdene for oljeboring mars 2011, og ble levert i november i fjor. Beskjeden fra organisasjonene er klar: Kunnskapen taler fortsatt mot oljeboring.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er det havområdet vi vet mest om langs hele kysten vår. Over ti år med kunnskap har sagt nei til oljeboring, det gjør også denne. "Konsekvensutredning etter Petroleumsloven" vil ikke bidra med ny kunnskap, og er kun en formalitet for å tillate boring, mot faglige råd.

For dårlig beredskap

Kunnskapsinnhentingen viser at ved et oljeutslipp ved de mest kystnære punktene vil det ta under et døgn for oljen å drive inn i fjæresteinene. Det er ikke mulig å ha en tilfredsstillende oljevernberedskap i disse havområdene. Nærhet til land, høye bølger og mørketid gjør at forholdene for å samle opp oljesøl er vanskelige. Et utslipp her vil få store konsekvenser for miljøet på havet og på land.

Mørketid og nærhet til land gjør opprydding av olje vanskelig

Svært få nye arbeidsplasser

Kunnskapsinnhentingen viser at det vil kunne bli mellom 400 og 1100 nye arbeidsplasser fra petroleumsvirksomhet, mellom Namsos og Tromsø. Dette står i sterk kontrast til tidligere lovnader fra oljeindustrien. Innhentingen viser at det i dag finnes rundt 6500 arbeidsplasser i turist- og fiskerinæringen, bare i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Tidligere har man lovet gull og grønne skoger dersom man fikk sende leteriggene oppover. Den nye kunnskapen viser at dette ikke stemmer.

Fiskeri- og turistnæringen har allerede nå 6 ganger så mange arbeidsplasser som det kanskje kan komme fra petroliumsvirksomhet.

Stor konflikt med fiskeriene

Kunnskapsinnhentingen viser at det er stor konflikt mellom fiskerne og bore- og leteaktivitet i området. Områdene hvor man venter å finne olje- og gass er de samme stedene man finner et av landets viktigste felter for fiskerne.

Sokkelen er på sitt aller smaleste utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Reell sameksistens med fiskerinæringen er ikke mulig. Seismiske undersøkelser og leteboring vil føre til reduserte inntekter, tapte arbeidsplasser og tapt fangst for fiskerne. Viktige produktive havområder som Lofoten, Vesterålen og Senja må få ligge i fred fra oljenæringen i all framtid.

Fiskesjark i Lofoten

Områdene hvor man venter å finne olje og gass er de samme stedene man finner et av landets viktigste felter for fiske

Les hele innspillet fra miljøorganisasjonene her

Organisasjonene som står bak utspillet er:

  • Natur og Ungdom
  • Miljøstiftelsen Bellona
  • Naturvernforbundet
  • WWF-Norge
  • Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
  • SABIMA
  • Greenpeace Norge
  • Framtiden i Våre Hender

Emner